Porównaj wartość podobnych firm

http://sbspolska.pl/
Ta metoda wyceny działa dobrze jeśli firma jest własnością prywatną lub rysunek kapitalizacja rynkowa uważa nierealne z jakiegokolwiek powodu. Aby oszacować wartość danej firmy, spojrzeć na ceny sprzedaży dla porównywalnych firm.

Nie ma pewną swobodę w wyborze, które zaangażowane są porównywalne przedsiębiorstwa. Idealnie, spółki powinny być traktowane w tej samej branży i być mniej więcej taki sam rozmiar jak firmy chcesz wartość. Ponadto, sprzedaż powinna być aktualna, aby odzwierciedlały one mniej lub więcej warunków, up-to-date na rynku.
Po znalezieniu Najnowsze sprzedaży porównywalnych przedsiębiorstw, średnio ze sobą wszystkie ceny sprzedaży. Ta wartość średnia może być używany jako oszacowanie wartości rynkowej spółki.