Jak zabezpieczyć materiały niebezpieczne

eksport warzyw
Wszystkie wymagania dotyczące prawidłowego pakowania towarów niebezpiecznych do transportu są oparte na bramki, które powinny stanowić niewielki, (lub co najmniej, do przyjęcia) ryzyko, w czasie transportu. Jest to bardzo ważne, zwraca się uwagę, aby spełnić wymagania w zależności od trybu transportu. Na przykład, towarów niebezpiecznych do transportu drogą lądową powinna spełniać regułę transportu lądowego towarów niebezpiecznych 2005: Podczas transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną, Reguła Lotnictwa Cywilnego musi być przestrzegane. Opakowania do transportu lotniczego musi być zatwierdzony przez Dyrektora CAA.

Podczas przewozu towarów niebezpiecznych drogą morską, wszystkie opakowania muszą być zgodne z wymogami Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG).Kilka organizacji zostały przekazane uprawnienia do zatwierdzania, sprawdzania i testowania wszystkich zbiorników przenośnych, kontenerów-cystern i pojemników ładunkowych.